KEMASUKAN MAAHAD INTEGRASI MADAD
2024

BORANG

BORANG PRA-PENDAFTARAN PELAJAR TAHFIZ

MEMO YURAN PENDAFTARAN

POLISI TAHFIZ

POLISI KEMASUKAN DAN TAMAT PEMBELAJARAN

POLISI PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN PELAJAR

SENARAI SEMAK

SENARAI SEMAK MAKLUMAT PERIBADI PRA-PENDAFTARAN

SENARAI BARANG PERLU DIBAWA

JADUAL HARIAN

PELAJAR BERKUDA

PELAJAR BOLA & MEMANAH